ดอกดาวกระจาย

 ชื่อสามัญ Mexican Aster

ชื่อท้องถิ่น ดาวกระจาย ดาวเรืองพม่า หญ้าแหลมนกไส้ ภาคเหนือเรียก คำแพ คำแล คำอังวะ คำเมืองไหว

ถิ่นกำเนิด มาจากประเทศเขตร้อน และกึ่งเขตร้อน ของอเมริกา เม็กซิโก

Copyrights © 2018 karnkaset.com All rights reserved | Template by W3layouts